Στην προκειμένη περίπτωση με την κατάθεση της κυρίας αγωγής για μειωση μισθώματος κατατέθηκε και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία και έγινε δεκτή και ετςι μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επίθεση της κυρίας αγωγής κάτι που μπορει να πάρει κάποιους μήνες ο μισθωτής εως τότε θα πληρώνει μειωμένο μίσθωμα κατα 20 τοις εκατό χωρίς ο εκμισθωτής να μπορει να τον αποβάλλει.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Scroll to Top