Απόφαση που έβγαλε το Γραφείο μας για 47 χρονη γυναίκα που είχε μια πολύ καλή εργασία. Είχε δάνεια που αποπλήρωνε κανονικά ώσπου αρρώστησε με ψυχικό νόσημα, σύμπτωμα του οποίου ήταν και η ανεξέλεγκτη κατανάλωση. Κατέληξε να οφείλει 67.000 ευρώ. Προσκομίζοντας όλα τα έγγραφα που αποδείκνυαν τα ανωτέρω το δικαστήριο θεώρησε ότι δεν βρέθηκε δόλια σε υπερχρέωση αλλά λόγω της ασθένειας της και αποφάσισε διαγραφή μέρους του χρέους της και προστασία της κυρίας οικίας της.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Scroll to Top