Διαγραφή ποσού 113.980,50 ευρώ σε άνεργο πρώην ελεύθερο επαγγελματία ψυκτικό. Απορρίπτεται η ένσταση των Τραπεζών περί δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής. Δεν εκποιήθηκε το επιπλέον περιουσιακό στοιχείο εκτός της κύριας οικίας που διέθετε.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Scroll to Top