Η εν λόγω υπόθεση, την οποία επιτυχώς χειρίστηκε το γραφείο μας, αφορούσε μια δανειολήπτρια, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από συνεργάτη του γραφείου μας, ευρισκόμενη στην ηλικία των 35 ετών, διαζευγμένη και μητέρα ενός ανήλικου τέκνου, ηλικίας σήμερα 8 ετών. Είναι ιδιωτική υπάλληλος σε εταιρεία πώλησης φο-μπιζού και λαμβάνει μηνιαίως μισθό 639,97 ευρώ. Κατοικεί σε διαμέρισμα με το ανήλικο τέκνο της, του οποίου έχει την επιμέλεια, το οποίο και της ανήκει κατά 50%. Στο διαμέρισμα αυτό διαμένει μαζί με τους γονείς και την αδελφή της, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως και χρήζει διαρκούς αρωγής, διαφορετικά μπορεί να έχει επιβαρυντικές συμπεριφορές. Έτσι, η εν λόγω δανειολήπτρια θα πρέπει να εξεύρει σύντομα νέα εστία διαμονής, προκειμένου να αναθρέψει το τέκνο της σε ένα πιο υγιές περιβάλλον, γεγονός που θα της προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση. Μετά το εύστοχο χειρισμό του γραφείου μας, το δικαστήριο έλαβε υπόψη του αυτή την παράμετρο, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού ποσού το οποίο όρισε να καταβάλει η δανειολήπτρια.

Κατά το παρελθόν, η εν λόγω δανειολήπτρια ήταν παντρεμένη και κατοικούσε με τον τότε σύζυγό της στη Ρόδο, όπου ο τελευταίος διατηρούσε κατάστημα με οπτικά. Προκειμένου να τον βοηθήσει στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ανέλαβε δάνεια, τα οποία είχαν ανέλθει στο ποσό των 209.000 ευρώ. Μετά το διαζύγιο, ο πρώην σύζυγος της δανειολήπτριας δε βοηθούσε καθόλου στην κάλυψη των εν λόγω υποχρεώσεων και έτσι η τελευταία έμεινε έκθετη και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τα δάνεια και τις βιοτικές ανάγκες αυτής και του τέκνου της με τον πενιχρό μισθό της. Έτσι, το δικαστήριο δέχτηκε τους ισχυρισμούς μας και διέταξε να καταβάλει η δανειολήπτρια το συνολικό ποσό των 24.000 ευρώ σε διάστημα 15 ετών. Δηλαδή, η δανειολήπτρια θα κληθεί να καταβάλει μόνο 24.000 ευρώ από τα 209.000 ευρώ που οφείλει. Πρόκειται για συνολική διαγραφή χρέους ύψους 185.000 ευρώ.

ΓΙα περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Scroll to Top