Στην υπόθεση αυτή έχουμε να κάνουμε με πλήρη δικαίωση ενός νέου ανθρώπου που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα με ένα χαμηλό μισθό και η σύζυγος του είναι άνεργη. Τα χρέη τα ανέλαβε σε μικρή ηλικία για να βοηθήσει τους γονείς του. Το δικαστήριο δέχτηκε όλους τους ισχυρισμούς τους αιτούντος και απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς των τραπεζών και πιο σημαντικό δεν δέχτηκε την ένσταση δόλου, ούτε την ένσταση μη ύπαρξης αδυναμίας πληρωμής αφού θεωρεί ότι η χαμηλή ρευστότητα του σε σχέση με τις οικονομικές του υποχρεώσεις θεμελιώνουν την έννοια της αδυναμίας πληρωμής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Scroll to Top