Πρόκειται για την υπόθεση 52χρονης δανειολήπτριας που λαμβάνει προσωρινή σύνταξη ποσού 420 ευρώ. Ο σύζυγος της λαμβάνει και αυτός προσωρινή σύνταξη ύψους 420 ευρώ. Το μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο συνίσταται στην κύρια οικία της. Τα χρέη της, που φτάνουν στο ποσό των 35.501,77 ευρώ, προέρχονταν από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Το Δικαστήριο με την απόφαση του δικαίωσε την δανειολήπτρια και προστάτευσε την κύρια οικία της. Δεν υπήρξε διαγραφή κεφαλαίου των δανείων της, καθώς η αντικειμενική αξία της κύριας οικίας της είναι υψηλότερη από το ποσό του δανεισμού της. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η δανειολήπτρια είναι κερδισμένη, διότι δεν επιβαρύνθηκε με τα υψηλότατα επιτόκια που επιβαρύνουν τις πιστωτικές κάρτες και τα καταναλωτικά δάνεια και κυριολεκτικά εκτοξεύουν το χρέος.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Scroll to Top