– Τι είναι η Διαμεσολάβηση;

H Διαμεσολάβηση (΄΄mediation’’) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες και αποσκοπεί στο να συμβάλλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην ταχεία εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης;

Κύρια χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης είναι το εκούσιο της συμμετοχής, η αμεροληψία του Διαμεσολαβητή, η ταχύτητα και η εμπιστευτικότητα. Κατά τη διάρκεια της Διαμεσολάβησης δεν τηρούνται πρακτικά και λόγω της εμπιστευτικότητας και του προσανατολισμού της προς την αποφόρτιση και το γόνιμο διάλογο μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση και την ουσιαστική διατήρηση των σχέσεων ή της συνεργασίας των μερών ή ακόμα και στη διερεύνηση νέων πεδίων συνεργασίας μεταξύ τους.

-Κατά τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία;

Nαι, πρόκειται για μία διαδικασία με περισσότερα στάδια. Τα μέρη παρίστανται υποχρεωτικά με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους και ο Διαμεσολαβητής ενεργεί ως καταλύτης ανάμεσά τους, διευκολύνοντας τις διαπραγματεύσεις μέσα από τις ειδικές του γνώσεις και τεχνικές. Δεν κρίνει και δεν αποφασίζει. Συζητά με τα μέρη τόσο σε κοινές όσο και σε κατ΄ ιδίαν συναντήσεις, συλλέγει τις απόψεις, τις προτάσεις, τις ιδέες και τις σκέψεις κάθε πλευράς και τις μεταφέρει – υπό τον όρο της συναίνεσης της- στην άλλη πλευρά απαλλαγμένες από το συναισθηματικό φορτίο. Απώτερος σκοπός είναι η διαπίστωση των κοινών συμφερόντων των μερών και η λύση της διαφοράς τους από τα ίδια, καταλήγοντας σε συμφωνία εντός μίας – συνήθως- εργάσιμης ημέρας. Στην περίπτωση αυτή (επίλυσης της διαφοράς), συντάσσεται πρακτικό επιτυχούς ολοκλήρωσης της Διαμεσολάβησης, στο οποίο συνάπτεται το συνταχθέν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους ιδιωτικό συμφωνητικό επίλυσης της διαφοράς.

Ποια η εκτελεστότητα της έγγραφης συμφωνίας επίλυσης διαφοράς που υπογράφουν τα μέρη;

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3869/2010, η έγγραφη συμφωνία επίλυσης της διαφοράς των μερών συνάπτεται στο πρακτικό επιτυχούς ολοκλήρωσης της Διαμεσολάβησης, το οποίο, αν τουλάχιστον ένα από τα μέρη το ζητήσει, υποβάλλεται προς θεώρηση με επιμέλεια του Διαμεσολαβητή σε ειδική γραμματεία του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου (του τόπου διεξαγωγής της Διαμεσολάβησης) για την περιαφή του με τον εκτελεστήριο τύπο. Το δε ενδιαφερόμενο μέρος υποβάλλει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού 100 ευρώ. Αν συμφωνηθεί από όλα τα μέρη, επιμερίζεται το εν λόγω κόστος. Κατόπιν της ανωτέρω θεώρησης και περιαφής, υπό την προϋπόθεση ότι το προαναφερόμενο πρακτικό περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης δεκτικής αναγκαστικής εκτέλεσης, καθίσταται εκτελεστός τίτλος σύμφωνα με το άρθρο 904 παρ. 2 εδ. γ’ ΚΠολ.Δ.

– Τι κερδίζει κάποιος αν επιλέξει τη διαμεσολάβηση;

Κερδίζει χρόνο, χρήμα και την ψυχική του ηρεμία.

Η διαμεσολάβηση γίνεται άμεσα χωρίς να χρειάζεται να περιμένει κανείς χρόνια έως ότου εκδικαστεί η υπόθεσή του (και να μην αναφέρουμε την περίπτωση αναβολών και ματαιώσεων λόγο απεργιών δικηγόρων και δικαστών που μπορεί να τύχουν.)

Ασφαλώς είναι πιο οικονομική διαδικασία, αφού ο πολίτης δεν επιβαρύνεται με δικαστικά έξοδα, παράβολα, κοινοποιήσεις κλπ παρά μόνο με την αμοιβή του δικηγόρου του. Ο αμοιβή του διαμεσολαβητή καταβάλλεται εξ ημισίας από τα δύο μέρη.

Δεν υπάρχει περιβάλλον σύγκρουσης και αντιδικίας, όπως στα δικαστήρια, ούτε δημόσια διαδικασία σε ακροατήριο, αλλά οι συζητήσεις γίνονται ιδιωτικά σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, που με τις γνώσεις του αποφορτίζει συναισθηματικά το περιβάλλον και βοηθά τα μέρη να βρουν μία λύση που να είναι συμφέρουσα και για τους δύο. 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top