Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των δανειοληπτών για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Ήδη στο γραφείο μας έχουν ξεκινήσει αρκετές υποθέσεις δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στη διαμεσολάβηση και έχουν επιλέξει αυτόν τον εξωδικαστικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς τους. 

Σε κάθε περίπτωση ο δανειολήπτης πρέπει να απευθυνθεί σε έναν διαπιστευμένο διαμεσολαβητή και να του δώσει την εντολή να πάει στην Τράπεζα όπου υπάρχει το δάνειο προκειμένου να την προσκαλέσει στη διαμεσολάβηση. Αν η Τράπεζα αποδεχτεί την πρόταση κλείνεται ημερομηνία για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης και εφ όσον η έκβαση της διαμεσολάβησης είναι επιτυχής μέσα σε μία περίπου μέρα υπογράφεται συμφωνία που κατατίθεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο και έχει τη δύναμη με απλά λόγια μιας δικαστικής απόφασης.

Scroll to Top