Το γραφείο της κ. Κορσάνου ανταποκρίθηκε άμεσα και με επαγγελματισμό στο αίτημά μου. Η ίδια η κ. Κορσάνου από την πρώτη στιγμή της επικοινωνίας συνέβαλε στην επιτυχία του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Την συνιστώ ανεπιφύλακτα για την νομική της ποιότητα και τον άριστο χαρακτήρα της.

Scroll to Top