Είμαι παλιός της πελάτης. Η υπόθεση μου είχε πάρα πολύ καλή έκβαση. Δεν θα μιλήσω όμως για την άριστη επαγγελματική της κατάρτιση, αυτό άλλωστε μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας κάνοντας μια αναζήτηση στις υποθέσεις που έχει χειριστεί. Εγώ θέλω να μιλήσω για την άμεση ανταπόκριση και συμβουλές που δίνει σε οποίες απορίες προκύπτουν ακόμα και τώρα σχετικά με την υπόθεση μου ακόμη και τηλεφωνικά, πάντα με την ευγένεια και το ήθος που τη διακρίνει και την ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό.

Scroll to Top