Προκειμένου να διευκολύνουμε την επικοινωνία σας με το γραφείο μας μπορείτε να στείλετε ένα πρώτο mail στο korsanou@yahoo.gr.

Όπου θα περιγράφετε με πολύ λίγα λόγια το θέμα που σας απασχολεί.
Θα γράφετε τα στοιχεία της επικοινωνίας σας δηλαδή ονοματεπώνυμο και τηλέφωνό σας και θα επικοινωνούμε εμείς μαζί σας.


    Scroll to Top