Άννα Κορσάνου-Βιογραφικό

Η Άννα Κορσάνου είναι δικηγόρος στο Εφετείο Αθηνών και ασκεί μάχιμη δικηγορία από το έτος 2003 από το δικηγορικό της γραφείο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Είναι από τις πρώτες και πιο γνωστές  δικηγόρους που ασχολήθηκε με ζητήματα του δικαίου των καταναλωτών και δανειακών οφειλών και κυρίως με διαφορές του Νόμου 3869/2010 (γνωστός και ως νόμος Κατσέλη).

Επίσης το γραφείο εξειδικεύεται στον Πτωχευτικό Νόμο και στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό για τη ρύθμιση των τραπεζικών οφειλών. Πρωτοστατούμε στις Τραπεζικές Διαμεσολαβήσεις και στις Τραπεζικές Διαπραγματεύσεις καθώς η Άννα Κορσάνου είναι εκπαιδευμένη χρηματοοικονομική διαμεσολαβήτρια.

Η Άννα Κορσάνου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον Τομέα Ιστορίας Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας Δικαίου με κατεύθυνση την Κοινωνιολογία Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Είναι από τις πρώτες Διαπιστευμένες  Διαμεσολαβήτριες του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΜ 220). Διαπιστεύτηκε το έτος 2014 και εκπαιδεύτηκε στον φορέα ΑΚΚΕΔ Προμηθέας και Facilit8 Communications Limited (2013) . Είναι από τις πρώτες δικηγόρους πανελλαδικά που ενεργεί τακτικές τραπεζικές διαμεσολαβήσεις είτε ως νομικός παραστάτης  δανειοληπτών είτε ως διαμεσολαβήτρια  με πλήρη επιτυχία.

Η Άννα Κορσάνου συνεχίζει την εκπαίδευση και κατάρτισή της με νέες γνώσεις και δεξιότητες. Όσον αφορά στη δραστηριότητά της ως διαμεσολαβήτρια έχει παρακολουθήσει τα εξής σεμινάρια. Τον Μάιο 2021 Σεμινάριο Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης από το κέντρο ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Τον Ιούνιο 2020 Σεμινάριο Παντείου Πανεπιστημίου Διαπραγματεύσεις για Διαμεσολαβητές. Τον Φεβρουάριο του 2020 συμμετείχε ως observer στο διαγωνισμό διαμεσολάβησης του ICC (International Chamber of Commerce) (Paris). Τον Νοέμβριο 2019 εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις διαπραγματεύσεις, συμμετοχή ως judge σε διαγωνισμό διαμεσολάβησης (ADR-ODR) (Dubai).
Επιπλέον η Αννα Κορσάνου ολοκλήρωσε πρόγραμμα εκπαίδευσης στο νευρογλωσικό προγραμματισμό και είναι nlp practitioner. Επίσης εχει παρακολουθήσει μονοετές πρόγραμμα Life Coaching στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ως προς τα θέματα του GDPR έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το Σεμινάριο για το νέο Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Έχει γνώση και εμπειρία σε ζητήματα που άπτονται  του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου καθώς είναι κάτοχος του διπλώματος Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων της αγοράς, Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επιπλέον η Άννα Κορσάνου έχει  παρακολουθήσει μονοετές  πρόγραμμα ψυχολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αιγινήτειο Νοσοκομείο)  με τίτλο  “Πρόγραμμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Πρόγραμμα Επίκτητος 2008-2009”.

Μιλά τρεις ξένες γλώσσες:  Αγγλικά (Proficiency), Γαλλικά (Sorbonne II), Ισπανικά (Basico).

Το γραφείο της έχει ασχοληθεί τα τελευταία έτη με ζητήματα και διαφορές δανειοληπτών και έχει χειριστεί με επιτυχία την πλειοψηφία των υποθέσεων που αναλαμβάνει με θετικές  αποφάσεις με υψηλές διαγραφές χρεών. Τις επιτυχείς αποφάσεις του γραφείου της μπορείτε αναλυτικά να τις δείτε μέσα στο site www.korsanou.gr.

Αρθρογραφεί σε γνωστές εφημερίδες και δημοσιογραφικά site για θέματα δανείων και πλειστηριασμών. Με τηλεοπτικές εμφανίσεις σε μεγάλης εμβέλειας τηλεοπτικούς σταθμούς μεταδίδει γνώσεις και πληροφορίες για ζητήματα φορολογικά, εργασιακά και φορολογικά που απασχολούν σήμερα χιλιάδες πολίτες. Συνεντεύξεις της Άννας Κορσάνου μπορείτε να δείτε και μέσα στο site αλλα και στο κανάλι μας στο YouTube .

Το γραφείο επίσης ασχολείται σε ευρύ βαθμό και με υποθέσεις εργατικού και συνταξιοδοτικού δικαίου και φορολογικού δικαίου. Το γραφείο φυσικά αναλαμβάνει όλες τις υποθέσεις  αστικού, εμπορικού και ποινικού  δικαίου.

Σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας της Άννας Κορσάνου είναι αυτό της εκπαίδευσης.  Έχει διδακτική εμπειρία καθώς έχει διδάξει μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, Διοικητικού Δικαίου, Δημοσιονομικού Δικαίου, Ιδιωτικού Δικαίου σε υποψήφιους για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας έχει συγγράψει το βιβλίο “Δημόσιο Διοικητικό Δίκαιο” εκδόσεις  Alexander.

CV in English

Mrs. Anna Korsanou is a lawyer at the Athens Court of Appeal and has been practicing law for the past 15 years based at her Law Office in the center of Athens. Mrs. Korsanou is one of the first lawyers to deal with consumer law and debt issues, and mainly with disputes concerning Law 3869/2010 (known as “Katseli” Law).

Mrs. Anna Korsanou is a graduate of the Athens Law School, holding a master’s degree in the History of Philosophy and Sociology of Law, majoring in Sociology of Law of the Athens Law School.

Mrs. Anna Korsanou is one of the first Mediators of the Ministry of Justice (Reg. No. 220). She was accredited in 2014 and trained at the Athens Centre for Training and Education for Mediators (A.K.K.E.D.) and Facilit8 Communications Limited (2013). She is one of the first nationwide lawyers operating regular banking intermediaries either as a legal representative of borrowers or as a mediator with complete success. Anna has attended the ADR ORR Negotiation Program in Dubai (2019)

Regarding GDPR issues Mrs. Korsanou has successfully attended the Seminar on the new Data Protection Regulation of the Athens Bar Association

She very knowledgeable and experienced in banking and financial law related issues as she holds a Diploma in Market Derivatives Specialist, Athens Stock Exchange Derivatives.

She has attended one-year psychology program at the Medical School of the University of Athens entitled ” Mental Health Promotion and Education – Epictetus 2008-2009)”.

Mrs. Korsanou speaks three foreign languages: English (Proficiency level), French (Sorbonne II) and Spanish (Basico).

Korsanou Law Office has been dealing with borrowers’ issues and disputes over the past years and has successfully dealt with the majority of cases with high debt write-offs. You may find all our Law Office’s successful cases in detail on our website www.korsanou.gr.

Mrs. Korsanou writes articles for popular newspapers and websites on loans and auctions issues.

By taking part in TV shows Mrs. Korsanou communicates knowledge and information on labor and tax related issues that concern thousands of citizens. You may find Anna Korsanou’s interviews on our website and our YouTube Channel.

Our Law Office also deals with cases involving labor, pension and tax law. Our Law Office handles all cases of civil, commercial and criminal law related cases.

Scroll to Top