Βιογραφικό

anna-korsanou

CV in English

Η Άννα Κορσάνου είναι δικηγόρος στο Εφετείο Αθηνών και ασκεί μάχιμη δικηγορία τα τελευταία 13 έτη από το δικηγορικό της γραφείο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Είναι από τις πρώτες δικηγόρους που ασχολήθηκε με ζητήματα του δικαίου των καταναλωτών και δανειακών οφειλών και κυρίως με διαφορές του Νόμου 3869/2010 (γνωστός και ως νόμος Κατσέλη).

Η Άννα Κορσάνου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος  και υποψήφια διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών. Έχει γνώση και εμπειρία σε ζητήματα που άπτονται  του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου καθώς είναι κάτοχος του διπλώματος Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων της αγοράς, Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Έχει παρακολουθήσει μονοετές  πρόγραμμα  ψυχολογίας μεταπτυχιακού επιπέδου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών  με τίτλο  «Πρόγραμμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας «.

Μιλά τρεις ξένες γλώσσες:  Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά.

Το γραφείο της έχει ασχοληθεί τα τελευταία έτη με ζητήματα και διαφορές δανειοληπτών και έχει χειριστεί με επιτυχία την πλειοψηφία των υποθέσεων που αναλαμβάνει με θετικές  αποφάσεις με υψηλές διαγραφές χρεών. Τις επιτυχείς αποφάσεις του γραφείου της μπορείτε αναλυτικά να τις δείτε μέσα στο site.

Αρθρογραφεί σε γνωστές εφημερίδες και δημοσιογραφικά site για θέματα δανείων και πλειστηριασμών. Με τηλεοπτικές εμφανίσεις σε μεγάλης εμβέλειας τηλεοπτικούς σταθμούς μεταδίδει γνώσεις και πληροφορίες για ζητήματα φορολογικά, εργασιακά και φορολογικά που απασχολούν σήμερα χιλιάδες πολίτες. Συνεντεύξεις της Άννας Κορσανου μπορείτε να δείτε και μέσα στο site.

Η Άννα Κορσάνου  είναι από τις πρώτες δικηγόρους που έχει ασχοληθεί με το θεσμό της Διαμεσολάβησης (Mediation) και είναι και  η ίδια Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια. Το τι είναι η Διαμεσολάβηση μπορείτε να δείτε στο site μας.

Το γραφείο επίσης ασχολείται σε ευρύ βαθμό και με υποθέσεις εργατικού και συνταξιοδοτικού δικαίου και φορολογικού δικαίου. Το γραφείο φυσικά αναλαμβάνει όλες τις υποθέσεις  αστικού, εμπορικού και ποινικού  δικαίου.

Mrs. Anna Korsanou is a lawyer at the Athens Court of Appeal and has been practicing law for the past 13 years based at her Law Office in the center of Athens. Mrs. Korsanou is one of the first lawyers to deal with consumer law and debt issues, and mainly with disputes concerning Law 3869/2010 (known as “Katseli” Law).Mrs. Anna Korsanou is a graduate of the Athens Law School, holding a postgraduate diploma, currently being a PhD candidate of the Law School of Athens. She is very knowledgeable and experienced in banking and finance law related issues as she holds the diploma of Market Derivatives and Athens Stock Exchange Derivatives Market Maker.She has attended one-year psychology postgraduate program at the Medical School of the University of Athens entitled «Mental Health Promotion Program».Mrs. Korsanou speaks three foreign languages: English, French and Spanish.

Korsanou Law Office has been dealing with borrowers’ issues and disputes over the past years and has successfully dealt with the majority of cases with high debt write-offs. You may find all our Law Office’s successful cases in detail on our website.

Mrs. Korsanou writes articles for popular newspapers and websites on loans and auctions issues.

By taking part in TV shows Mrs. Korsanou communicates knowledge and information on labor and tax related issues that concern thousands of citizens. Anna Korsanou’s interviews can also be watched on our website.

Mrs. Anna Korsanou is one of the first lawyers to deal with Mediation and is also an accredited Mediator. You may find out more about what Mediation is on our website.

Our Law Office also deals with cases involving labor, pension and tax law. Our Law Office handles all cases of civil, commercial and criminal law related cases.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 22, 4oς όροφος

Αθήνα 

210 38 00 573  

693 7523 113

korsanou@yahoo.gr

Βρείτε μας στα social media