Απευθυνθήκαμε στην Κα Κορσάνου μετά από μακροχρόνιο αγώνα διαφόρων οφειλών και πραγματικά μείναμε απόλυτα ικανοποιημένοι από τις γνώσεις, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό της. Το θέμα μας διευθετήθηκε άκρως ικανοποιητικά. Της οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και την προτείνουμε ανεπιφύλακτα!!!

Η αξιολόγηση έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα Google Business Profile.

Scroll to Top