Εσείς ρωτάτε - Εμείς απαντάμε

21Ιούν 2011

Προσοχή! Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 3869/2010 προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών αποτελεί η προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού και η αποτυχία αυτής κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αιτησης εξάμηνο.

Συνέχεια

06Μαΐ 2011

ΜΥΘΟΣ: «Η διαδικασία δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Θα κάνω μια αίτηση και θα μπω στη ρύθμιση»
ΑΛΗΘΕΙΑ: Η αίτηση που υποβάλετε ενώπιον του Ειρηνοδικείου δεν είναι ένα απλό χαρτί-έγγραφο που το συμπληρώνω και το καταθέτω. Είναι ένα δικόγραφο όπως λέμε οι νομικοί που πρέπει να συνταχθεί με συγκεκριμένο νομικό τρόπο προκειμένου να μην απορριφθεί ως απαράδεκτο ή αόριστο ή αβάσιμο από το δικαστή. Δηλαδή ο δικαστής όσο και αν θέλει δεν μπορεί να βοηθήσει έναν οφειλέτη που βρίσκεται σε δεινή θέση αν δεν είναι σωστά θεμελιωμένη η αίτησή του. Επομένως ο οφειλέτης <ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ.

Συνέχεια