Απαιτούμενα Έγγραφα για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό σε ηλεκτρονική μορφή

Πίνακας περιουσιακών στοιχείων και εξασφαλίσεων Έκθεση εκτιμητή ακινήτων Πίνακας μεταβιβάσεων/ επιβαρύνσεων περιουσιακών στοιχείων των τελευταίων 5 ετών Πίνακας συναλλαγών των…

Διαβάστε
1 2 3 4
Scroll to Top