Διαμεσολάβηση

Ενημερώνουμε τους αναγνώστες μας ότι δεν είναι δυνατόν να απαντώνται απλά ερωτήματα από το τηλέφωνο.

06Δεκ 2017
Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

Θέλω να ρυθμίσω το δάνειο μου με την Τράπεζα αλλά δεν θέλω να πάω σε δικαστήριο ή στο νόμο Κατσέλη.
Μπορεί να γίνει αυτό ;

Πλέον στην Ελλάδα υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι ρύθμισης μιας διαφοράς ιδιωτικού δικαίου δηλαδή με απλά λόγια για διαφορές με ιδιώτες όπως πχ για ένα θέμα δανείου με Τράπεζα (όχι όμως για χρέη στο δημόσιο) μπορώ πλέον να απευθυνθώ σε έναν διαπιστευμένο διαμεσολαβητή που θα προσκαλέσει την Τράπεζα σε Διαμεσολάβηση και να ξεκινήσει η διαδικασία της Διαμεσολάβησης που διαρκεί μικρό χρονικό διάστημα έχει πολύ μικρότερο κόστος από μια δικαστική διαμάχη και φέρνει εξίσου σημαντικά αποτελέσματα.

Ιδίως αν έχετε δάνειο στην τράπεζα Eurobank η διαμεσολάβηση μπορεί να έχει θεαματικά αποτελέσματα για εσάς.

Το γραφείο μας μπορεί με συνέπεια να αναλάβει υποθέσεις ρύθμισης χρεών. Η Άννα Κορσάνου είναι η ίδια διαπιστευμένη μεσολαβήτρια, γνώστης της διαδικασίας και του θεσμού της Διαμεσολάβησης και μπορεί να σας καθοδηγήσει στην προσπάθεια αυτή.

Τι είναι η Διαμεσολάβηση δείτε εδώ.

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΩ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΟΥ ;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ;

Συνέχεια

23Ιούν 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

1. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών (ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου 2016) ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

Continue reading

23Ιούν 2017

 

1 Μπορώ να ρυθμίσω με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό  χρέη της παλιάς μου επιχείρησης που έκλεισε;

Όχι μόνο για ενεργείς επιχειρήσεις ισχύει η ρύθμιση

 

Continue reading

27Μαρ 2017

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Είναι αλήθεια πως ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας συναδέλφους Δικηγόρους, επιχειρηματίες και πολίτες για τη Διαμεσολάβηση και τους λοιπούς τρόπους εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών τα τελευταία 8 χρόνια, γινόμαστε συχνά αποδέκτες επιφυλάξεων σχετικά με τη «δικομανία» και την αναφερόμενη ως «συγκρουσιακή νοοτροπία» των Ελλήνων, οι οποίες παρουσιάζονται ως εμπόδια της εξέλιξης και της εμπέδωσης των θεσμών αυτών. Η απάντησή μας σε αυτή την εύλογη, εν πολλοίς, παρατήρηση είναι πως εάν στην πραγματικότητα υπάρξει σωστή ενημέρωση αναφορικά με το συμβαίνει στο τραπέζι της Διαμεσολάβησης, τότε μάλλον η όποια θεώρηση για τον τρόπο επίλυσης των διαφορών στην Ελλάδα θα αρχίσει να μεταβάλλεται. Το περιβάλλον της Διαμεσολάβησης, ειδικά μετά την τελευταία τροποποίηση του ΚΠολΔ, είναι το ιδανικό για να προσφέρει στα μέρη μιας διαφοράς αλλά και στους πληρεξούσιους Δικηγόρους τους, σε πολύ σύντομο χρόνο, βήμα έκφρασης, τοποθέτησης και διαπραγμάτευσης με τη βοήθεια ενός ουδέτερου τρίτου. Και είναι μάλιστα αυτό που μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη διαμόρφωση μιας συμφωνίας επίλυσης της διαφοράς ικανοποιητική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Παράλληλα, η ευαισθητοποίηση όχι μόνο των ιδιωτών και των συναδέλφων Δικηγόρων αλλά και ολόκληρου του επιχειρηματικού κόσμου και των μεγάλων οργανισμών όπως οι Τράπεζες, μπορεί επίσης να επιτευχθεί όταν πραγματοποιούνται περισσότερο ή λιγότερο τολμηρά βήματα  προς την κατεύθυνση της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών όπως είναι το πολυσυζητημένο και πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Επιχειρήσεων – τα περιβόητα «κόκκινα δάνεια»- η διαβούλευση για το οποίο έληξε στις 3.3.2017 και το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέχρι το τέλος του μήνα.

Ο περιγραφόμενος στο εν λόγω νομοσχέδιο μηχανισμός δεν αφορά στη Διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010 και οι Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές που αναλαμβάνουν το ρόλο του Συντονιστή δεν θα καλούνται να  εκτελέσουν τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή όπως αυτά προσδιορίζονται στο ν. 3898/2010 αλλά τις ενέργειες που περιγράφονται στην οικεία διάταξη του νομοσχεδίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ασκηθεί έντονη κριτική στις διατάξεις που αφορούν τους Συντονιστές του Μηχανισμού κυρίως λόγω του πολύ χαμηλού προβλεπόμενου αριθμού αυτών και της χαμηλής προβλεπόμενης αμοιβής τους.

Πράγματι εντοπίζονται σημεία του νομοσχεδίου -πέραν των προαναφερόμενων- που χρήζουν αναθεώρησης. Αναγκαία κρίνεται η πρόβλεψη της δυνατότητας ένταξης των ελεύθερων επαγγελματιών στο Μηχανισμό αλλά και η αναθεώρηση των προϋποθέσεων ένταξης των επιχειρήσεων σε αυτόν, αλλαγές οι οποίες ελπίζουμε να επέλθουν μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου προς ψήφιση.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο τοποθετεί σε κεντρική θέση την έννοια της εξωδικαστικής ρύθμισης και θέτει τις βάσεις για την καλλιέργεια μιας πρακτικής ανταλλαγής προτάσεων στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης με εμπλεκόμενα μέρη από τη μία πλευρά τις Επιχειρήσεις και από την άλλη πλευρά τους Τραπεζικούς Οργανισμούς και το Ελληνικό Δημόσιο. Κατά την άποψή μας επομένως πρέπει να αναγνωριστεί στο εν λόγω νομοσχέδιο ότι φέρνει τις πρακτικές εξωδικαστικής επίλυσης ακόμα πιο κοντά στα κέντρα αποφάσεων των μεγάλων Τραπεζικών  Οργανισμών και ανοίγει –ευελπιστούμε- το δρόμο προκειμένου και η Διαμεσολάβηση να μπορέσει να τοποθετηθεί στην «εργαλειοθήκη» των Οργανισμών αυτών αναγνωριζόμενη ως  διαδικασία ζωντανής διαπραγμάτευσης που ευνοεί τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων πλευρών και παρέχει τη δυνατότητα για την εξεύρεση άμεσων και βιώσιμων λύσεων. Μια διαδικασία μάλιστα στην οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου -επομένως και τραπεζικού- που ενδεχομένως δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στον ως άνω Μηχανισμό ή, για την επίλυση των οποίων (διαφορών) τα εμπλεκόμενα μέρη, ακόμα και αν θα μπορούσαν να ενταχθούν στο Μηχανισμό, επιλέξουν την (πιο σύντομη ενδεχομένως) οδό της Διαμεσολάβησης.

Ακολουθεί μια παρουσίαση των σημαντικότερων σημείων του νομοσχεδίου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό όπως δόθηκε για διαβούλευση, που όπως επισημάνθηκε έληξε στις 3.3.2017, την οποία ευχόμαστε να βρείτε χρήσιμη. Επιφυλασσόμαστε πάντως να επανέλθουμε όταν ψηφιστεί ο σχετικός νόμος από τη Βουλή.

«ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 • Υπαγόμενες οφειλές: Οφειλές που έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31/12/2016 και προέρχονται είτε από την επιχειρηματική δραστηριότητα του οφειλέτη είτε από άλλη αιτία, αρκεί να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του τελευταίου.
 • Αίτηση υπαγωγής μπορούν να υποβάλουν: Κατά κανόνα κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογική κατοικία στην Ελλάδα εφόσον: α) κατά τις 31/12/2016 είχε προς χρηματοδοτικό φορέα οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά τις 01/07/2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων εις βάρος του και β) οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν τα 20.000 €.
 • Αίτηση υπαγωγής δεν μπορούν να υποβάλλουν:α) τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, β) οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, γ) οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και οι διαχειριστές αυτών και δ) οι ασφαλιστικές εταιρίας.
 • Αίτηση υπαγωγής δεν μπορεί να υποβληθεί: Εάν οι απαιτήσεις ενός πιστωτή ξεπερνάνε το 85% των συνολικών απαιτήσεων.
 • Κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη: Να έχει σε τουλάχιστον σε 1 από τις τελευταίες 3 χρήσεις θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων (εάν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα) ή είτε θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων είτε θετική καθαρή θέση (εάν τηρεί διπλογραφικό).
 • Υποβολή αίτησης: Ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη μέχρι τις 31/12/2018 στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ). Μέχρι τη λειτουργία της πλατφόρμας θα υποβάλλεται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων.
 • Πρόσκληση του Ελληνικού Δημοσίου, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των χρηματοδοτικών φορέων ως πιστωτές για υπαγωγή οφειλέτη: Εάν ο οφειλέτης δεν υποβάλει αίτηση υπαγωγής εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της εξώδικης γνωστοποίησης, τότε για να υποβάλει αίτηση μεταγενέστερα απαιτείται εκ νέου πρόσκληση του.
 • Συντονιστές: Μέσα σε 2 μέρες από την κατάθεση της αίτησης η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρεί (320 συνολικά, εκτός και εαν ο Ε.Γ.Δ.Ι.Χ κρίνει ότι ο αριθμός αυτός πρέπει να αυξηθεί), στο οποίο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές του3898/2010.
 • Έλεγχος πληρότητας αίτησης: Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, ο συντονιστής καλεί τον οφειλέτη να τη συμπληρώσει εντός 5 εργάσιμων ημερών. Εάν δεν τη συμπληρώσει εμπρόθεσμα η διαδικασία περαιώνεται ως άκαρπη. Μόλις η αίτηση είναι πλήρης ο συντονιστής εκδίδει υπογεγραμμένη βεβαίωση που πιστοποιεί την πληρότητα, την αποστέλλει στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ και μετά από εύλογο χρονικό διάστημα την κοινοποιεί στους πιστωτές.
 • Διαδικασία διαπραγμάτευσης: Καθ’ όλη τη διάρκεια της ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές φέρουν υποχρέωση ειλικρίνειας, εχεμύθειας (και ο συντονιστής) και συμμετέχουν με καλή πίστη.
 • Αναστολή εκτελέσεως: Από την αποστολή της πρόσκλησης συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία και για 70 μέρες (με αίτηση του οφειλέτη φτάνει μέχρι και 4 μήνες) αναστέλλονται τα μέτρα ατομικής και συλλογικής εκτέλεσης καθώς και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, εκτός εάν αυτό προβλέπεται στη σύμβαση ή με αυτά επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης, αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων από την επιχείρηση. Οι πιστωτές μπορούν να αιτηθούν πρόωρη παύση.
 • Περιεχόμενο της σύμβασης: Διαμορφώνεται ελεύθερα και ο πιστωτής μπορεί να εγγράψει υποθήκη, προσημείωση υποθήκης ή ειδικό προνόμιο σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.
 • Απόφαση επικύρωσης: Οφειλέτης ή συμμετέχων πιστωτής μπορεί να υποβάλλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο αίτηση επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Η συζήτηση προσδιορίζεται εντός 2 μηνών από την κατάθεση και η απόφαση, η οποία είναι εκτελεστός τίτλος, δημοσιεύεται εντός 3 μηνών από τη συζήτηση.
 • Αμοιβή συντονιστή: 200 € για τις μικρές επιχειρήσεις, 400 € για τις μεγάλες επιχειρήσεις, εκτός και εάν οφειλέτης και πιστωτές συμφώνησαν μεγαλύτερη αμοιβή. Βαραίνουν το μέρος που προκάλεσε την υποβολή της αίτησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και προκαταβάλλεται στο συντονιστή.
 • Εμπειρογνώμονας για την εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας: Προβλέπεται προαιρετικός διορισμός του με την υποβολή αιτήματος από τους πιστωτές που έχουν το 1/3 των δικαιωμάτων του συνόλου των απαιτήσεων και υποχρεωτικός διορισμός του για οφειλέτη που αποτελεί μεγάλη επιχείρηση (μεγαλύτερος κύκλος εργασιών από 2.500.000 € ή συνολικές υποχρεώσεις πάνω από 2.000.000 €).
 • Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας: Πιστωτής μπορεί να αιτηθεί την ακύρωση της συμφωνίας (εκούσια δικαιοδοσία) ως προς όλους, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει κάποιο ποσό σύμφωνα με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών για περισσότερες από 90 ημέρες. Αναβιώνουν οι απαιτήσεις των πιστωτών αφού αφαιρεθούν τα καταβληθέντα. Τεκμαίρεται μαχητά η παύση πληρωμών του οφειλέτη.
 • Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:Μπορούν να προβούν σε αναδιάρθρωση οφειλών ακόμα και σε διαγραφή μέρους αυτών εκτός από αυτές που αφορούν ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους ή ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου.

 

Πηγή : Ελένη Πλέσσα

28Απρ 2014

1. Τι είναι η Διαμεσολάβηση;

Η Διαμεσολάβηση (mediation) είναι ένας τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών (φυσικών ή νομικών προσώπων). Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο περί διαμεσολάβησης νοείται ως μία «διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή».

2. Τι ισχύει για τη Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα;

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης εισήχθη στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα με το Ν. 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» κατ’ εφαρμογή της με αρ. 2008/52/ΕΚ Κοινοτικής Οδηγίας. Με σχετικές υπουργικές αποφάσεις ρυθμίστηκαν ζητήματα αμοιβών των διαμεσολαβητών, παραβόλων διαμεσολάβησης κ.α., και θεσπίστηκε Κώδικας Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών.

3. Ποιες διαφορές υπάγονται σε Διαμεσολάβηση και ποιες όχι;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 Ν. 3898/2010 ορίζεται ότι «Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς». Συνεπώς αποκλείονται από την υπαγωγή στη Διαμεσολάβηση: α) οι διαφορές δημοσίου δικαίου (π.χ. φορολογικές, τελωνειακές, αξιώσεις κατά του Δημοσίου) και β) οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου για τις οποίες ισχύει διάταξη αναγκαστικού δικαίου που επιβάλλει την προσφυγή στα δικαστήρια.

Το πεδίο εφαρμογής της Διαμεσολάβησης περιλαμβάνει διαφορές οικογενειακής, εμπορικής, εργατικής, μισθωτικής, ασφαλιστικής φύσεως κ.α.

4. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της Διαμεσολάβησης;

Τα βασικά στοιχεία της Διαμεσολάβησης είναι η εκούσια προσέλευση των μερών σε αυτήν, η αμεροληψία του Διαμεσολαβητή, η εμπιστευτικότητα που καλύπτει όλη τη διαδικασία και η ταχύτητα διεξαγωγής της. Είναι μία μη επίσημη διαδικασία (δεν τηρούνται πρακτικά) κατά την οποία τα μέρη δεν υποχρεούνται να καταλήξουν σε συμφωνία, σε τέτοια περίπτωση όμως η συμφωνία που θα επιτευχθεί δύναται να βοηθήσει τα μέρη στην αποκατάσταση των σχέσεών τους είτε αυτές είναι διαπροσωπικές (οικογενειακές, φιλικές) είτε επαγγελματικές (εμπορική συνεργασία).

5. Ποιος είναι ο ρόλος του Διαμεσολαβητή;

Σε αντίθεση με άλλες μορφές εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών ο διαμεσολαβητής δεν εκδίδει απόφαση, στην οποία πρέπει να συμμορφωθούν τα μέρη. Ο διαμεσολαβητής διευθύνει τη διαδικασία χωρίς να δεσμεύεται από νομικό πρωτόκολλο, με τρόπο εύκολο και προσιτό σε όλα τα μέρη. Λειτουργεί διευκολυντικά και με αισιόδοξη προσέγγιση, δεν εστιάζει στη λήψη της απόφασης και δεν προβαίνει σε αντιπαραθέσεις. Με βάση τις γνώσεις και την κατάρτισή του και κάνοντας χρήση των τεχνικών επικοινωνίας και παρέμβασης που διαθέτει λειτουργεί καταλυτικά ώστε να συνδράμει τα μέρη στην εξεύρεση μιας κοινής συμφωνίας ως προς τη μεταξύ τους διαφορά.

6. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης;

ευέλικτη και εμπιστευτική διαδικασία

οικονομία χρόνου και χρήματος

εκούσια προσέλευση των μερών = μη δεσμευτική διαδικασία

τα μέρη με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή διαμορφώνουν από κοινού και στα μέτρα τους μία λύση που θα εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους

μη υποχρεωτική εξεύρεση συμφωνίας, δυνατότητα προσφυγής σε δικαστήριο

αποκατάσταση και διατήρηση καλών σχέσεων (διαπροσωπικών, επαγγελματικών

Έχει αποδειχθεί από τη διεθνή πρακτική ότι οι συμφωνίες και οι αποφάσεις που διαμορφώνονται μέσω της διαδικασίας διαμεσολάβησης από τα ίδια τα μέρη είναι πιο βιώσιμες και τηρούνται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τις δικαστικές αποφάσεις.

7. Σε ποιο στάδιο και με ποιον τρόπο μια διαφορά μπορεί να υπαχθεί σε Διαμεσολάβηση;

Τα μέρη μπορούν να προσφύγουν στη Διαμεσολάβηση είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας χωρίς να αποκλείεται η έκδοση αναβλητικής δικαστικής απόφασης που να παραπέμπει τη διαφορά σε Διαμεσολάβηση.

Η επιλογή διαμεσολαβητή δύναται να γίνει από το δημόσιο κατάλογο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που τηρείται και σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας. Ο Διαμεσολαβητής από την πλευρά του παρέχει στα μέρη πλήρη ενημέρωση για τη διαδικασία, τα στάδια αυτής, τις αρχές που τη διέπουν, τη διάρκεια, και τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η αμοιβή του και κάθε άλλη διευκρίνιση του ζητηθεί.

Εφόσον τα μέρη συμφωνούν στα ανωτέρω και προς το σκοπό υπαγωγής της διαφοράς στη Διαμεσολάβηση, συνάπτουν σχετικό συμφωνητικό υπαγωγής στη διαμεσολάβηση το οποίο περιέχει όλα τα βασικά στοιχεία της αρχικής τους συμφωνίας (διορισμός Διαμεσολαβητή, αποδοχή αρχών της διαδικασίας, αποδοχή αμοιβής του Διαμεσολαβητή, χρόνο και τόπο διεξαγωγής της διαδικασίας, συμμετέχοντα σε αυτήν πρόσωπα).

8. Σε τι συνίσταται η διαδικασία της διαμεσολάβησης;

Η Διαμεσολάβηση αποτελείται από αρκετά στάδια. Τα μέρη προσέρχονται σε αυτήν μετά το στάδιο της προετοιμασίας κατά το οποίο ο Διαμεσολαβητής κατόπιν επικοινωνίας με τους πληρεξουσίους δικηγόρους των μερών ενημερώνεται για την υπόθεση, προφορικώς και με σχετικά έγγραφα, και προετοιμάζεται για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τόσο κοινές όσο και κατ’ ιδίαν συναντήσεις κατά τις οποίες ο Διαμεσολαβητής ακούει και αφουγκράζεται τις σκέψεις, τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις των μερών, μεταφέρει τις πληροφορίες με ουδέτερο, εύληπτο και κατανοητό τρόπο – φέρνοντας πάντα αισιόδοξη προσέγγιση στη διαδικασία – με σκοπό την εξεύρεση των κοινών τόπων των μερών, τη διαπίστωση των κοινών συμφερόντων τους και εν τέλει την επίλυση της διαφοράς τους με έναν βιώσιμο τρόπο.

Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της Διαμεσολάβησης, συντάσσεται από τον Διαμεσολαβητή πρακτικό επιτυχίας, στο οποίο επισυνάπτεται το συνταχθέν από τους πληρεξουσίους δικηγόρους ιδιωτικό συμφωνητικό επίλυσης της διαφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρακτικό αποτυχίας, συντάσσεται και υπογράφεται και μόνο από τον Διαμεσολαβητή.

9. Τι έννομα αποτελέσματα παράγει η έγγραφη συμφωνία που προκύπτει από τη Διαμεσολάβηση;

Σε περίπτωση που ένα τουλάχιστον από τα εμπλεκόμενα μέρη το ζητήσει, ο Διαμεσολαβητής καταθέτει προς θεώρηση το πρακτικό στη Γραμματεία του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου προκειμένου να καταστεί εκτελεστό, καταβάλλοντας παράβολο Δημοσίου 100 ευρώ. Από την κατάθεσή του και υπό τον όρο ότι περιέχει συμφωνία των μερών για αξίωση δεκτική αναγκαστικής εκτέλεσης, το πρακτικό Διαμεσολάβησης καθίσταται εκτελεστός τίτλος.