Δικαστικές αποφάσεις 2017

06Απρ 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – Ν. 3869/2010

 

 

Αριθμός Απόφασης

1097/2017

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη  Αθηνών Σ…. Σ………, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Κ………. Ν……….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17-11-2016 για να δικάσει την υπόθεση :

Του ΑΙΤΟΥΝΤΑ :  Γ……. Π…. του Σ……..,  κατοίκου Α….. (οδός Δ……… αρ. .), ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου του δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Continue reading

06Απρ 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗς ΚΥΡΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

 

Αριθμός Απόφασης 1113/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών, Α……… Λ………., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Σ….. Κ……..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα, στις 29 Νοεμβρίου 2016 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Ε…….. …….. του Γ…….,  κατοίκου Χ…….. Α……  ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας  δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.   

Continue reading

06Απρ 2017

        Απόφαση γενναίας διαγραφής. Δανειολήπτης με μηνιαίο  οικογενειακό εισόδημα 2.000 ευρώ και χρέη 90.000 ευρώ από καταναλωτικά δάνεια με διαγραφή 60.000 ευρώ 

 

 

Αριθμός απόφασης :  1289/2017

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη  Αθηνών Κ………. Γ………. που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Ε…….. Γ……

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 26-01-2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : Σ………. Α………..  του  Ε………. και της Μ….., κατοίκου Π……… Α……, οδός Α….. αρ. . που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου, η οποία κατέθεσε προτάσεις.

Continue reading

22Μαρ 2017

ΝΕΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

 

Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας

Αριθμός Απόφασης  114/2017

 

 

            ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

 

            Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Π…….. Φ….. και τη Γραμματέα Σ…. Φ……..

            Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 6-12-2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

            Α΄ ΑΙΤΗΣΗ : Της καλούσας – αιτούσας : Μ….. Κ……… του Ε…….., κατοίκου Π……. (Μ… Α……… ..), που παραστάθηκε με την  πληρεξούσια δικηγόρο της ΑΝΝΑ ΚΟΡΣΑΝΟΥ.

Continue reading

14Μαρ 2017

ΝΕΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

 

Αριθμός Απόφασης 932/2017

Τ Ο  Ε Ι Ρ Η Ν Ο Δ Ι Κ Ε Ι Ο  Α Θ Η Ν Ω Ν

__________

 

          Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Ε…. Ε……, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης  του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Γ…… Μ……

          Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 7.12.2016 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

          Της αιτούσας:  Ά… Ι…… του Ι….., κατοίκου Γ……., οδός Α……. αρ. ..,  η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Continue reading

14Μαρ 2017

ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΓΙΑ   ΖΕΥΓΑΡΙ ΔΑΝΕΙΟΠΗΠΤΩΝ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 100 ΕΥΡΩ

 

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Αριθμός Απόφασης 925/2017

Τ Ο  Ε Ι Ρ Η Ν Ο Δ Ι Κ Ε Ι Ο  Α Θ Η Ν Ω Ν

__________

 

          Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Ε…. Ε……, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης  του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Γ…… Μ……

          Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 7.12.2016 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

          Των αιτούντων:  1) Δ… Δ…….. του Σ…….., κατοίκου Κ………. Α……, οδός Ν……… αρ. ..-.. και 2) Ο……. Ζ…. του Σ…….., κατοίκου ομοίως ως άνω οι οποίοι παραστάθηκαν ο μεν πρώτος διά  η δε δεύτερη μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου τους Άννας Κορσάνου.

Continue reading

07Φεβ 2017

 Αριθμός Απόφασης 200/Φ 4731/2017

 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας

Άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Μ…. Μ……, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης  του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και τη Γραμματέα Ε….. Κ…..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 21 Νοεμβρίου 2016 για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ-ΚΑΛΟΥΣΑΣ:  Α……. Τ…… του Γ……. και της Ε………, κατοίκου Α……, οδός Μ………. αρ. ..,  η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας της δικηγόρο  Άννας Κορσάνου.

Συνέχεια

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 22, 4oς όροφος

Αθήνα 

210 38 00 573  

693 7523 113

korsanou@yahoo.gr

Βρείτε μας στα social media