Δικαστικές αποφάσεις 2017

13Νοέ 2017

Εξαιρετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου για υπάλληλο super market με μισθό 500 ευρώ. Όρισε μηδενικές καταβολές δηλαδή να μην πληρώνει τίποτα για 4 έτη και μετά για τη διάσωση της οικίας της ποσό 216 ευρώ. Το γραφείο μας με χαρά παρατηρεί ότι παρόλο που το τελευταίο διάστημα είναι  γεγονός ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι απορριπτικές αποφάσεις εν τούτοις και πάλι καταφέρνουμε να γινόμαστε νομικοί αρωγοί δανειοληπτών και τελικά να έχουμε στα χέρια μας πολύ ευνοϊκές αποφάσεις

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

136/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

 

Συγκροτήθηκε από την  Ειρηνοδίκη  Χαλανδρίου Ε…. Κ……. και τη  Γραμματέα Φ… Λ……

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14/10/2016 για να δικάσει την υπόθεση:

Της καλούσας –  αιτούσας:  Π……… Α……… του Π….., κατοίκου Χ……… Α…… (οδός Λ…… Κ……,  αριθ. .), η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας   δικηγόρου  της  Άννας Κορσάνου.

Continue reading

09Οκτ 2017

Απόφαση κατόπιν επανάληψης συζήτησης με διαγραφή χρέους και χαμηλές μηνιαίες καταβολές για ιδιωτική υπάλληλο

Είμαστε ευχαριστημένοι που και πάλι σε αυτό το γενικό κλίμα απορρίψεων των αιτήσεων του νόμου Κατσέλη οι υποθέσεις του γραφείου μας είναι επιτυχείς

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

Αριθμός απόφασης 888/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

 

Συγκροτήθηκε από την  Ειρηνοδίκη  Σ…. Λ…… και τη γραμματέα Ε……. Α………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15-3-2017, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:  Κ…….. Σ……., του Ι……., κατοίκου Ν… Ε…….., Θ… Μ……. 3, που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας   δικηγόρου  της  Άννας Κορσάνου.

Continue reading

02Οκτ 2017

 Θετική απόφαση του γραφείου μας με διαγραφή χρέους άνω του μισού  αρχικού ποσού 

Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση καθώς υπήρξε επιτυχής έκβαση παρόλο που υπήρχαν σχετικά υψηλά εισοδήματα.

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που βλέπουμε ότι παρ όλη τη στροφή της νομολογίας προς την έκδοση πιο αυστηρών αποφάσεων οι περισσότερες  αποφάσεις του γραφείου μας  έχουν επιτυχή έκβαση

 

 

Αριθμός  4936/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

          Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σ…. Κ……….., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης  του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέως Ε….. Π……..

          Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00΄,  για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

          ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) Χ…… Π……… του Δ…….. και  2)  Ε……… Π……… του Κ…………, συζ. Χ…… Π………, κατοίκων  Ζ……. Α…… (οδός  Μ………. αρ. ..), που παραστάθηκαν στο Δικαστήριο ο πρώτος δια και η δεύτερη μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου των Άννας Κορσάνου.

Continue reading

20Σεπ 2017

Εξαιρετικά επιτυχής απόφαση με διαγραφή του μισού χρέους και προστασία της κύριας οικίας φυσικά για  δημοτική υπάλληλο

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

 

Αριθμός Απόφασης

876/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

Συγκροτήθηκε από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη Β……. Μ……….
και τη Γραμματέα Ε……. Α………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 18η Ιανουαρίου του 2017 για να δικάσει  για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

        ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ-ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Ε….. Μ……. του  Β……. και της Μ….., κατοίκου Π….., οδός Μ……. Λ……. αρ… η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Άννα Κορσάνου  (A.M. ΔΣΑ 25284).

Continue reading

20Σεπ 2017

Θετική απόφαση με τεράστια διαγραφή χρέους για ζευγάρι δανειοληπτών, προστασία της κύριας οικίας τους, αλλά με ρευστοποίηση των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων. Βασικά οι αιτούντες αν και γνώριζαν και είχαν ενημερωθεί για  την πιθανότητα ρευστοποίησης πραγματικά σοκαρίστηκαν ιδίως λόγω της ρευστοποίησης του σπιτιού στο χωριό όπου διαμένει η υπέργηρη μητέρα του αιτούντος.

 

Αριθμός Απόφασης : 4184/2017

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΘΗΝΩΝ

Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας

Άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Μ….. Μ……, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Ε……. Κ……

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 7 Φεβρουαρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1. Χ…… Α…….. του Γ…….  και  2. Κ……….. Ρ….. του Η…, κατοίκων Α….., οδός Β………. αρ. …, οι οποίοι παραστάθηκαν ο πρώτος μετά και η δεύτερη δια της πληρεξούσιας τους δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Continue reading

20Σεπ 2017

Θετική απόφαση με διαγραφή χρέους, προστασία της κύριας οικίας, αλλά με ρευστοποίηση όλων των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

(Ν.  3869/2010)

 

Αριθμός Απόφασης  4874/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χ…….. Σ…………, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέως Θ……. Δ……..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Μαρτίου 2017, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Των αιτούντων : 1) Κ………. Γ………… του Α…….., με ΑΦΜ ……… και  2) Σ…….. Ό…. του Ι……., με ΑΦΜ ………, αμφοτέρων κατοίκων Α….., Λ……. Σ…… αρ. .., οι οποίοι παραστάθηκαν μετά της πληρεξουσίου της δικηγόρου Άννας Κορσάνου, Δικηγόρου Αθηνών (AM ΔΣΑ 25284), κατοίκου Αθηνών, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 22.

Continue reading

20Σεπ 2017

Όπως έχουμε ξαναπεί παρατηρούμε μια μεταστροφή της νομολογίας με σωρεία απορριπτικών αποφάσεων λόγω δόλου παρακάτω είναι  μια τέτοια αποφαση με απορριψη λόγω δόλου του δανειολήπτη

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΘΗΝΩΝ

 

Αριθμός 4594/2017

 

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη  Ε……. Κ…….., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την σύμπραξη της  Γραμματέως Ε……… Γ…..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 8.3.2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Continue reading

20Σεπ 2017

 Όπως έχουμε ξαναπεί πλέον παρατηρούμε μια στροφή της νομολογίας και των δικαστικών αποφάσεων σε πιο αυστηρή κρίση και ματιά των υποθέσεων. Στην παρακάτω περίπτωση η απόφαση είναι θετική με διαγραφή χρέους προστασία της κύριας οικίας, αλλά με ρευστοποίηση όλων των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων ακόμα και των πιο ευτελών όπως το δικαίωμα υψούν.

 

 

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Αριθμός 4593/2017

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη  Ε……. Κ…….., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της  Γραμματέως Ε……… Γ…..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 8.3.2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Σ…….. Μ……. του Ι……, κατοίκου Α….., οδός Σ……, αρ. .., η οποία παραστάθηκε στη δίκη,  μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Continue reading

12Σεπ 2017

 Η παρακάτω απόφαση είναι θετική για τη δανειολήπτρια, η οποία όμως δεν νιώθει  ευχαριστημένη καθώς οι δόσεις για τη διάσωση της κύριας οικίας της φαίνονται υψηλές και φοβάται ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γνωρίζει ο δανειολήπτης ότι πρέπει να κινηθεί άμεσα αν θέλει να στραφεί κατά της απόφασης καθώς αν περάσουν τα πρώτα χρόνια της χαμηλής δόσης μετά θα έχουν χαθεί οι προθεσμίες και δεν θα μπορεί να κάνει κάτι. Και πάλι επαναλαμβάνουμε όπως γράφουμε και σε σχετικό άρθρο στη σελίδα μας (βλέπε στο μενού ΑΡΘΡΑ) έχει αυστηροποιηθεί ο νόμος Κατσέλη

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αριθμός 4595/2017

 

          Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ε……. Κ…….., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης  του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με τη σύμπραξη της Γραμματέως Ε………. Γ…….

          Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, την 8.3.2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

          ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:  Β…….. θυγατέρας Π….. Σ…., συζύγου Ε,,,,,,,  Κ……, κατοίκου Γ…….. Α…..,  οδός Κ……….., αρ. ..-.., η οποία παραστάθηκε στη δίκη, δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Continue reading

12Σεπ 2017

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

Αριθμός αποφάσεως

4040/2017

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών

 

          Συγκροτημένο, από την Ειρηνοδίκη Π……. Δ………… την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης  του Ειρηνοδικείου Αθηνών και Γραμματέα Β……. Κ……

          Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 28η Φεβρουαρίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

          Της αιτούσας:  Α……… Μ….. του Π….., κατοίκου Π…… Φ…… (Π….. ..),  η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας  δικηγόρου της, Άννας Κορσάνου.

Continue reading

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 22, 4oς όροφος

Αθήνα 

210 38 00 573  

693 7523 113

korsanou@yahoo.gr

Βρείτε μας στα social media